FWBC Finland Oy ja sen tytäryhtiö FWBC Japan Ltd toimivat vahvana siteenä ja kanavana pohjoismaisten ja japanilaisten terveydenhoitomarkkinoiden välillä.

  • FWBC Finland Oy on 12 johtavan suomalaisen hyvinvointiteknologian ja -palvelun tarjoajan vuonna 2002 perustama yhtiö. FWBC Finlandilla on hyvät suhteet suomalaiseen hyvinvointiteollisuuteen niin teknologian, tuotteiden, yleisten toimijoiden kuin palvelutarjoajienkin osalta.
  • FWBC on toiminut Japanissa vuodesta 2002 ja se on tuonut suomalaiset hyvinvointiratkaisut paikallisten yritysten, laitosten ja viranomaisten tietoisuuteen.
    • Yhtiön oma tuote, FWBC:n hoivakonsepti, on käytössä useissa hoivalaitoksissa niin Japanissa kuin Suomessakin.

FWBC Finland Oy markkinoi ainutlaatuista ja dynaamista Finnish Wellbeing Center -konseptia, jonka tavoitteena on parantaa vanhusten toimintakapasiteettia ja elämänlaatua sekä samalla vähentää julkiselta sektorilta tarvittavaa rahoitusosuutta.

  • Finnish Wellbeing Center eli FWBC on tavaramerkki, joka integroi ainutlaatuisen ja dynaamisen suomalaisen hoivakonseptin ja huipputeknologian ja arkkitehtuuri.