Siirry suoraan sisältöön

Fysioakustinen menetelmä

Aistit ja fysioakustiikka

Muodostamme todellisuuden jossa elämme useiden aistien kautta §Aistien yhtäaikainen stimulaatio aiheuttaa terveillä ihmisillä aivoissa tahdistumista (rytmiä). Tätä rytmistä, tasapainoista tilaa kutsutaan aivojen koherenssiksi. Aivojen koherenssi on suorassa yhteydessä fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin

Tahdistumisen aikana aivot aktivoituvat 40 – 100 Hz:n alueella. Nämä Gamma-aallot ovat yhteydessä korkeampiin henkisiin toimintoihin. Talamusalue ja sen hermosolujen 40 Hz on tärkeä tahdistumisessa. Kaikki muut aistiradat hajuaistia lukuunottamatta kulkevat talamuksen kautta §Talamus koordinoi aivojen toimintoja.

Aisti-informaation koordinointi talamuksessa on puutteellista joissakin sairauksissa, kuten esim:

 • Alzheimerin taudissa
 • kehitysvammoissa
 • aivovammapotilailla
 • psykiatrisissa sairauksissa
 • päihderiippuvaisilla ja neurologisissa sairauksissa

FA-tuoli

FA-tuolin avulla voidaan stimuloida kuulo-, tunto- ja värähtelyaistin sekä sisäelinten kautta ja näin vakauttaa aivojen epätasapainoista tilaa erilaisissa sairauksissa. Myös terveillä henkilöillä tämä stimulaatio lisää psykofyysistä tasapainoa ja keskittymiskykyä.

FA-hoidon perustana on 27 – 113 Hz:n siniääni. Siniääni on äänen perusmuoto, siinä ei ole yläsäveliä. Tavallisesti jaksollisella äänellä on harmoninen yläsävelsarja, joten se koostuu siniaalloista, jotka ovat tasajaollisia ns. perustaajuuden kanssa.

FA-menetelmä kehitettiin tietoisena siitä, että musiikilla ja äänillä on neurologisia, fysiologisia ja psyykkisiä vaikutuksia. Menetelmä on kehitetty Suomessa eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä 1980-luvun lopulla

FA-Menetelmän perusteita

Monet kehon omista rytmeistä ovat matalataajuisia (sydän, hengitys, hermosto jne). Kaikilla kudoksilla ja lihaksilla on omat ominaisvärähtelytaajuutensa, jotka voimistuvat ulkoapäin johdetun stimulaation kautta. Kudosten värähtelytasoihin voidaan vaikuttaa kemiallisesti, elektromagneettisesti ja akustisesti. Epätasapainossa oleva kudos ei resonoi luonnollisella tasollaan

FA-värähtely tuottaa kudoksiin ja lihaksiin kinesteettisen vastinresonanssin, joka vaikuttaa soluaineenvaihduntaan, hermostoon ja neurotransmittereiden toimintaan. Ääni etenee kudoksissa, nesteessä ja luustossa esteettömästi tavoittaen myös kehon sisäosat. Äänen aiheuttama paineaalto kehon sisällä vaikuttaa nestevirtaukseen ja verenkiertoon jolloin kuona-aineiden poistuminen kehosta nopeutuu.

Käyttöalueita

 • Fysioterapia
 • Geriatrinen kuntoutus
 • Musiikkiterapia
 • Neurologinen kuntoutus
 • Psykoterapia
 • Puheterapia

Tutkimuksia

 • Fysioakustinen hoito ohitusleikkauspotilaiden kuntoutuksessa (Butler & Butler, 1997)
 • Fysioakustinen hoito polvitekonivel-potilaan kuntoutuksessa (Burke & Thomas, 1997)
 • Fysioakustinen hoito gynekologisten leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa (Burke, 1998)
 • Fysioakustinen hoito työterveyshuollon välineenä (Kanstrén & Lehikoinen, 1996)
 • Fysioakustinen menetelmä kivun hoidossa fibromyalgiaa sairastavilla 13 – 18 – vuotiailla tytöillä (Vuorimaa, 2001)

Hyväksyntöjä

 • FDA –hyväksyntä USA:ssa
 • BSI –rekisteröinti Englannissa
 • Laatutarkastus CCA Cenelec ja SGS-FIMKO
 • EU:n lääkintälaitedirektiivi hyväksyntä tulossa vuoden 2005 loppuun mennessä